تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.


تازه ترین مطالب
تبلیغات


VPIS  

گردش کار و بروکراسی کاری دردیسیپلینهای مختلف پروژه های نفت و گازو تعامل دیسیپلینهای مختلف با همدیگر
Client
کارفرما صاحب کالا است که پروژه را برای پیمانکار تعریف می کند و end user  هم نامیده می شود که خود برای پروژه در دست اقدام مجری طرح و ساختمان مهندسی دارد مجری طرح مسول پیگیری پروژه در سایت پیمانکار را دارد و ساختمان مهندسی مسول بررسی پرونده های فنی در ارتباط با خرید و ساخت کالاهای متفاوت براساس دیسیپلینهای متفاوت دارد
AVL (Approved Vendor List ) لیست سا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
ورود به کانال تلگرام